Studentská vědecká konference SVK 2012

na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha

se uskutečnila v pátek 23.listopadu 2012

 

Úroveň všech prezentujících studentů byla vysoká a komise v jednotlivých sekcích měly nelehký úkol, když musely ocenit jen tři nejlepší. Výsledky naleznete zde. Kromě finančních odměn od VŠCHT Praha získali někteří studenti také hodnotné věcné i finanční ocenění od našich sponzorů. Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! Fotografie jsou ke shlédnutí zde.

 

 

Co je SVK

Každoročně v listopadu u příležitosti Dne otevřených dveří probíhá na VŠCHT Praha tzv. Studentská vědecká konference (SVK), na které studenti prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 50 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky, případně posteru. Stalo se již tradicí, že kromě hodnocení příspěvků komisemi složenými z pedagogů VŠCHT jsou práce studentů hodnoceny a oceňovány (věcnými či peněžitými cenami) zástupci průmyslové sféry. Součástí soutěžního dne je i představení členů hodnotící komise a prezentace sponzorující firmy, která takto může oslovit studenty pro pozdější spolupráci. Velkým přínosem této akce je i koordinace zájmů nebo spolupráce akademické a průmyslové sféry.

 

SVK na Ústavu chemického inženýrství

Na Ústavu chemického inženýrství každoročně soutěží více než 30 studentů v sekcích "Matematické modelování v chemickém inženýrství" a "Procesní a chemické inženýrství". Těchto sekcí se mohou zúčastnit studenti bakalářských a magisterských programů, kteří vykonávají svou vědeckou činnost na ÚCHI.

 

V případě, že byste se chtěli stát sponzory SVK, kontaktujte prosím Dr. Ing. Pavlínu Basařovou (Pavlina.Basarova@vscht.cz).

V případě, že byste se chtěli stát soutěžícími SVK, pročtěte si pokyny pro soutěžící.