Pokyny pro soutěžící

 

Přihlášky podávejte písemně do 17.10.2012 na adresu Jitka.Cejkova@vscht.cz. Zašlete předběžný název svojí práce a jméno vašeho školitele. Jedná se o závaznou přihlášku, po tomto datu nebude možné ze soutěže odstoupit ani se přihlásit dodatečně.

Do 6.11.2012 zašlete anotaci vaší práce podle tohoto vzoru. Anotace by měla obsahovat finální název vaší práce a shrnovat cíle a výsledky vašeho bádání.

Dále každý soutěžící vypracuje plný text v neomezeném rozsahu, který bude obsahovat úvod, literární část, cíle a výsledky práce, závěr a reference. Plné texty se musí odevzdat na sekretariát paní Čermákové (místnost B143) nejpozději ve středu 21.11. v 16:00 ve třech výtiscích.

SVK 2012 na Ústavu chemického inženýrství se bude konat v pátek 23.11.2012 v budově B. Rozdělení soutěžících do sekcí a místností naleznete zde. Soutěž bude probíhat formou prezentací o délce 15 minut, 5 minut bude věnováno na diskuzi.