Všem našim sponzorům velice děkujeme.

Celková finanční podpora převýšila 60 tis. Kč.